Palliatieve zorgProjecten

1,5 lijns Palliatieve Zorg-coach in de regio Arnhem en De Liemers

Om in de behoefte aan zorg op maat, coördinatie en continuïteit en kwaliteit van zorg te voorzien, hebben zorgverleners en professionals in de regio Arnhem een innovatief concept ontwikkeld: de 1,5 lijns palliatieve zorg-coach (PZ-coach). Deze PZ-coach vormt voor patiënten de vaste zorgverleners in een transmurale rol, die continuïteit biedt ongeacht de verblijfplaats van de patiënt in zowel de 1e, 2e als 3e lijn van de gezondheidszorg. De PZ-coach krijgt een onafhankelijke positie, ook in organisatorisch verband en kan hierdoor domein- en instellingsvrij met de patiënt meebewegen.
De PZ-coach vertaalt desgewenst de wensen den behoeften van de patiënt en verwerkt deze in een individueel zorgplan, waar de patiënt regie over voert. De PZ-coach heeft zelf een hoog palliatief deskundigheidsniveau (specialist palliatieve zorg), adviseert patiënt en naaste, maar is daarnaast een deskundige gesprekspartner voor de verschillende betrokken zorgprofessionals door alle domeinen heen. Dit draagt bij aan versnippering in beleid en afspraken, minder overdrachtsmomenten en meer efficiency in de zorg.
In dit project wordt een proof of principle uitgewerkt, waarin de benodigde randvoorwaarden en het effect van de transmurale aanpak worden onderzocht. Dit onderzoek loopt via de methodiek actiegericht onderzoek, waarbij de principes van de quadruple-aim-methodiek worden gehanteerd.

In eerste instantie is het gehele werkproces ontworpen en uitgewerkt. Vervolgens zijn alle werkafspraken rondom dit werkproces, dat door alle zorgdomeinen heen loopt, vastgelegd. Om alle afspraken en het gehele ontwerp op werkbaarheid, haalbaarheid en beoogde effecten te toetsen, wordt dit in een proeffase getoetst. In deze toetsfase worden ± 50 patiënten geïncludeerd. In deze toetsfase onderzoeken

  • we de tevredenheid van de patiënt en diens naaste,
  • de samenwerking met professionals rondom de patiënt en de tevredenheid van de verschillende betrokken zorgprofessionals in de thuissituatie, ziekenhuis en hospice,
  • de ervaren kwaliteit van zorg
  • de impact op kosten, zinnige zorg.

De aanpak van dit project en met name de knelpunten op het vlak van transmurale borging van kwaliteit en bekostiging hebben gemaakt, dat dit project een van de 6 landelijke initiatieven is, die als proeftuin meewerken aan het opdoen van ervaringen op dit vlak. Toekomstzorg levert de algehele projectleiding van dit ontwikkelproject.

Geef een reactie

Uw mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *