Consultatie palliatieve zorg

Consultatie palliatieve zorg Binnen de palliatieve zorg wordt specialistische kennis beschikbaar gesteld aan generalisten. Dit kan op diverse manieren (richtlijnen, standaarden, bij- en nascholing), maar ook via consultatie. Stichting Fibula organiseert landelijk de consultatiedienst palliatieve zorg, die een 24/7 beschikbaarheid geeft van in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals via telefonische beschikbaarheid. Deze dienst is landelijk dekkend…

1,5 lijns Palliatieve Zorg-coach in de regio Arnhem en De Liemers

1,5 lijns Palliatieve Zorg-coach in de regio Arnhem en De Liemers Om in de behoefte aan zorg op maat, coördinatie en continuïteit en kwaliteit van zorg te voorzien, hebben zorgverleners en professionals in de regio Arnhem een innovatief concept ontwikkeld: de 1,5 lijns palliatieve zorg-coach (PZ-coach). Deze PZ-coach vormt voor patiënten de vaste zorgverleners in…

Pilots jeugdhulp in de Achterhoek en Assen

Pilots jeugdhulp in de Achterhoek en Assen In opdracht van Proscoop, de regionale ondersteuningsstructuur in de regio’s Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn, Zutphen, Salland, Zwolle, Flevoland en Drenthe, is uitvoering gegeven aan het ontwikkelen en monitoren van pilots jeugdhulp in de regio Achterhoek. In deze pilots wordt in verschillende werkmodellen inhoud gegeven aan de ontwikkeling van samenwerking…

POH Jeugd in de gemeente Hengelo

POH Jeugd in de gemeente Hengelo In opdracht van THOON BV, de Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland, uitvoering gegeven aan de opdracht om als projectleider de samenwerking tussen de gemeente Hengelo en de huisartsen verder te verbeteren rondom het thema Jeugd. Uitvloeisel hiervan is het verder ontwikkelen en implementeren van de functie van POH-Jeugd bij…

Anders organiseren? Doe eens eigenwijs!

Anders organiseren? Doe eens eigenwijs! Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken dat de gezondheidszorg in Nederland voor grote veranderingen staat: steeds mondiger burgers, meer regie bij de cliënt, een overheid die zich steeds verder terug trekt. Meer invloed van de burger op de kwaliteit van de zorg, meer ruimte voor de professionals om toegevoegde waarde voor…