• 03 OKT 18
    • 0
    Pilots jeugdhulp in de Achterhoek en Assen

    Pilots jeugdhulp in de Achterhoek en Assen

    In opdracht van Proscoop, de regionale ondersteuningsstructuur in de regio’s Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn, Zutphen, Salland, Zwolle, Flevoland en Drenthe, is uitvoering gegeven aan het ontwikkelen en monitoren van pilots jeugdhulp in de regio Achterhoek. In deze pilots wordt in verschillende werkmodellen inhoud gegeven aan de ontwikkeling van samenwerking tussen zorg en sociaal domein. Hierbij speelt de huisartsenpraktijk een centrale rol, als een van de belangrijkste vindplaatsen van jeugdproblematiek. Naast het ontwikkelen van werkmodellen is vanaf het begin ook ingezet op het inzichtelijk maken en monitoren van effecten in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. De rapportage van deze monitor geeft een beeld van deze ontwikkelingen: Managementsamenvatting. Inmiddels worden diverse pilots omgezet in implementatieprojecten, waarbij we de projectleiding leveren en de monitoring verder voortzetten. Om een beeld te krijgen van de werkwijze, zie: https://www.proscoop.nl/nieuws/henk-jan-de-winter-projectleider-pilots-kind-en-jeugdhulp/ . Daarnaast is een informatieve brochure ontwikkeld, op basis van de verschillende ervaringen van betrokkenen: Brochure jeugd.

    Reageer →

Reageren?

Annuleer