Vanwege onze ambities en het grote werkgebied komen we soms, door fluctuaties in de hoeveelheid werk, ontbrekende expertise of afwezigheid van onze adviseurs , capaciteit te kort. Daarnaast hebben we vanwege het vervangen van zwangerschapsverlof, de afgelopen periode Toekomstzorg ingezet.

We vinden in de adviseurs die bij Toekomstzorg werken plezierige en professionele partners die ons bij tijd en wijle helpen met name voor vervanging en aanvulling in expertise van de adviseurs die we zelf in dienst hebben.

Doordat jullie veel bij klanten over de vloer komen, nemen jullie een frisse blik mee, waardoor de inzet net even iets anders wordt, soms professioneler soms echt aanvullend op hetgeen we zelf in huis hebben. De adviseurs zijn klantgericht en flexibel.
Het gaat er tenslotte om of je je als organisatie echt geholpen voelt en jullie hebben ons een aantal keer echt geholpen.