Palliatieve zorgProjecten

Consultatie palliatieve zorg

Binnen de palliatieve zorg wordt specialistische kennis beschikbaar gesteld aan generalisten. Dit kan op diverse manieren (richtlijnen, standaarden, bij- en nascholing), maar ook via consultatie. Stichting Fibula organiseert landelijk de consultatiedienst palliatieve zorg, die een 24/7 beschikbaarheid geeft van in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals via telefonische beschikbaarheid. Deze dienst is landelijk dekkend georganiseerd en kent 37 regionale consultatieteams. Deze zijn van oudsher divers georganiseerd. Momenteel vindt een harmonisatie van deze consultatieteams plaats, aangestuurd en ondersteund vanuit Stichting Fibula, die deze dienstverlening in 2020 heeft overgenomen van het IKNL (die dit eerder heeft ontwikkeld vanuit een opdracht van het Ministerie van VWS in 2003). De harmonisatie en actualisatie omvat de gehele consultatiedienst, zowel qua tarifering als kwaliteitsindicatoren en heeft op alle bestaande consultatieteams invloed. Toekomstzorg is betrokken bij de implementatie van deze afspraken bij consultatieteams in de regio’s Limburg, Zuidoost Brabant en Gelderland, daarnaast bij de interne organisatieveranderingen die plaatsvinden binnen Fibula na de integratie van palliatieve zorg binnen deze ondersteuningsorganisatie voor de netwerken palliatieve zorg, de Stichting PaTz, de zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties en de consultatiedienst palliatieve zorg.

Geef een reactie

Uw mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *