Nét even anders kijken naar de zorg van de toekomst

Meer weten?

  Palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is zorg voor mensen die te horen hebben gekregen niet meer te kunnen genezen van een bepaalde aandoening. Dat hoeft niet specifiek kanker te zijn, maar dat kan ook een chronische aandoening als bijvoorbeeld chronisch hartfalen, COPD, Parkinson of ook een combinatie van aandoeningen zijn. Palliatieve zorg wordt in Nederland gezien als generalistische zorg. Iedere zorgprofessional wordt geacht palliatieve zorg te kunnen bieden, vanuit zijn eigen professie. Tegelijkertijd wordt, ook in de palliatieve zorg, de zorgvraag complexer, wat vraagt om toevoegen van kennis aan de betrokken professional, maar ook aan de persoon, die deze palliatieve zorg nodig heeft.

  Kenmerkend voor palliatieve zorg is, dat hierin centraal staan:

  • Samenwerking met en tussen organisaties en professionals in netwerken;
  • Delen van specialistische kennis met generalistische zorgprofessionals;
  • Verbinden van diverse domeinen, palliatieve zorg betreft niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal, psychisch en spiritueel welbevinden;
  • Regie van de patiënt en diens naaste;
  • Uitgaan van kwaliteit van leven;
  • Kwaliteit van zorgverlening;

  Onze visie

  De palliatieve zorg is eigenlijk een niche in de gezondheidszorg in Nederland, waar bijzondere zorg wordt verleend. Door de ontwikkelingen in de palliatieve zorg, de richting van multidimensioneel werken, netwerkzorg op diverse niveaus (bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk) in een regio, samenwerking tussen professionals, formele en informele zorg, koppelen van kennis en kwaliteit centraal stellen, kan deze ontwikkeling een voorbeeld zijn voor andere sectoren. De mens in zijn kwetsbaarheid staat centraal, heeft de regie. Ontschotten en domeinoverstijgend denken en werken zijn de sleutel tot een aanbod in zorg en welzijn, dat aansluit bij wat de individuele patiënt wil.

  Binnen de palliatieve zorg vinden momenteel veel ontwikkelingen plaats. Hierbij staat steeds meer het vroegtijdig bespreekbaar maken van palliatieve zorg (zgn. advanced careplanning oftewel vroegtijdige zorgplanning) centraal. Door vroegtijdig bespreekbaar maken en dit ook multidisciplinair te doen, is het beter mogelijk om als patiënt regie te nemen en om als professional daarop te anticiperen. Ook wordt steeds meer duidelijk, dat de zorg gefragmenteerd is georganiseerd, wat de doelstellingen van de palliatieve zorg in de weg staat. Steeds meer initiatieven werken eraan, om ook dat aan te pakken. Toekomstzorg is bij enkele van die initiatieven betrokken.

  Bijbehorende projecten:

  • Doorontwikkeling consultatiedienst palliatieve zorg Fibula
  • 1,5 lijns palliatieve zorg-coach regio Arnhem

  Projecten palliatieve zorg

  Bekijk alle reviewsReview ons