Nét even anders kijken naar de zorg van de toekomst

Meer weten?

  Toekomstbestendige (eerstelijns) zorg

  De samenleving is volop in beweging en staat voor grote uitdagingen. Niet in de minste plaats geldt dit ook voor de zorg. Vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, multi-morbiditeit en vele andere aspecten roepen grote vraagstukken op voor werkers en organisaties in zorg en welzijn. Het besef groeit dat de wijze waarop een en ander in de afgelopen decennia is georganiseerd, niet langer werkt of aan de grenzen van mogelijkheden zit. De zoektocht naar duurzame oplossingen voor inrichting en werking van zorg en welzijn gaat niet zonder slag of stoot. Hoewel iedere betrokkene zich vanuit intentie kan vinden in motto’s als ‘de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment’, blijkt daadwerkelijk handelen vanuit dit motto moeizaam van de grond te komen, omdat nieuwe oplossingen vragen om ander handelen en loslaten van het vertrouwde. Rollen worden herschikt, de focus van zorg en welzijn verschuift van medisch naar positieve gezondheid. In de nieuwe organisatie van zorg en welzijn ligt veel focus op eerstelijnszorg. Nieuwe transmurale organisatievormen zetten zich in om een solide verbinding te verkrijgen tussen specialistische- en generalistische zorg.

  Onze visie

  Insteek is een transitie van medicalisering naar normalisering. Daarbij is aandacht nodig voor draag- en veerkracht van burgers zelf, het zelfreinigend vermogen. Immers, burgers zijn ook gewend geraakt aan het gegeven dat problemen voor hen werden opgelost. Burgers zullen versterkt moeten worden in het zelf oplossen van levensproblematiek. Op het moment dat zij daar hulp of ondersteuning bij nodig hebben, zullen organisaties en werkers in zorg en welzijn naadloos op elkaar aan moeten sluiten op de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment te bieden: zinvolle zorg.
  Uitdagingen daarbij zijn behalve vergroting van het zelfreinigend vermogen van burgers, zeker ook kennisdeling, transmuraal denken, maar ook andere vormen van dienstverlening (digitale ondersteuning) binnen organisaties en werkers in zorg en welzijn.

  Tegelijkertijd wordt vaak geconstateerd dat met een nieuwe organisatie van professionele zorgverlening de huidige vraagstukken niet worden opgelost. Verbinding wordt gezocht tussen de huidige bestaande domeinen: weghalen van schotten tussen medische zorg, het sociaal domein, met overstijgend aandacht voor preventie.

  Bijbehorende projecten:

  • Toekomstbestendige eerstelijnszorg in Emmen
  • Onderzoek inrichting toekomstbestendige zorg in Regio Zuid-Oost Drenthe
  • Onderzoek naar inrichting toekomstbestendige zorg, met focus op preventie, in provincie Drenthe
  • PZ-coach Arnhem
  • GGZ Arnhem

  Projecten toekomstbestendige (eerstelijns) zorg

  Bekijk alle reviewsReview ons