Sinds 2011 heeft Theo het Refaja ziekenhuis en later de Treant Zorggroep geadviseerd en begeleid in de wijze waarop zij vorm en inhoud kunnen geven aan het verbeteren van zeggenschap over de eigen beroepsinhoud van haar verpleegkundigen en verzorgenden.

Als voorzitter van de Verpleegkundig en Verzorgende Adviesraad heb ik in deze jaren Theo leren kennen als een zeer kundig en bevlogen adviseur, maar vooral ook als een warm mens. Hij is uitstekend in staat om maatwerk te leveren. Zijn kracht ligt in de balans die hij weet te vinden tussen de mensen en de organisatie en hierop zijn adviezen en begeleiding af te stemmen. Hij heeft mij vaak verbaasd over de snelheid waarmee hij kennis van de organisatie en haar mensen weet op te doen, maar ook weet vast te houden. Hij heeft een scherp oog voor de intermenselijke verhoudingen en voelt verstoringen hierin feilloos aan. Als dit bespreekbaar gemaakt moet worden gaat hij dit niet uit de weg maar zorgt er wel voor dat dit op een integere manier plaatsvindt. Zijn oprechte aandacht en de betrokkenheid die hij toont in de mensen waarmee hij werkt gaan verder dan men zou en kan verwachtten van een adviseur. Hij is er voor je als dat nodig is en dat heb ik en de leden van de VvAR altijd zeer gewaardeerd.