Nét even anders kijken naar de zorg van de toekomst

Meer weten?

  Netwerksamenwerking

  De samenleving is in transitie. Krapte op de arbeidsmarkt, de transformatie van het sociaal domein, het willen bieden van de juiste zorg op de juiste plek zijn belangrijke ontwikkelingen die vragen om het bundelen van de krachten van organisaties en professionals. Het inzicht groeit, dat veel door professionals en organisaties ervaren knelpunten en problemen niet alleen, maar met elkaar aangepakt en opgelost moeten worden. Dit vraagt om samenwerking tussen professionals en organisaties.

  Samenwerking lijkt makkelijker dan het is, het gaat niet vanzelf. Het vraagt om lef, focus, loslaten en verbinden. Centraal in netwerksamenwerking staat wat ons betreft de visie en het daarvan afgeleide doel, dat je met elkaar wilt bereiken. Dat geeft focus, scope, maakt het makkelijker om gebaande paden te verlaten, dingen anders te doen, je aan elkaar te verbinden, omdat je van elkaar weet, dat je elkaar nodig hebt.

  Onze visie

  Netwerksamenwerking staat of valt bij visie en intermenselijke connectie. Zonder dat gaat het niet werken. Daarom staat dat ook centraal bij de aanpak van Toekomstzorg. Weten wat je met elkaar wilt bereiken, hoe je dat tot stand brengt op basis van vertrouwen in elkaar. Daar vorm en inhoud aan geven door ervaring op te doen met een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld in projecten en programma’s. Samen knelpunten oplossen en resultaten halen op een manier die motiveert, uitdaagt en verbindt.

  Netwerksamenwerking is een manier, om domeinoverstijgend en doelgericht krachten van professionals en organisaties te bundelen. Het biedt mogelijkheden, om doelen te realiseren voor cliënten, die als losse professional of organisatie niet bereikbaar zijn. Binnen samenwerkingsverbanden wordt het ook makkelijker om de vertrouwde, bekende werkwijze los te laten, met elkaar op een andere manier toe te werken naar het bereiken van doelen. Veel vragen rondom welbevinden en zorg van burgers worden momenteel als zorgvraag in het zorgsysteem neergelegd. Wij zijn ervan overtuigd, dat veel van deze vragen geen zorgvraagstukken alleen zijn, maar meer gerelateerd zijn aan welzijn, zorg voor elkaar. Mensen helpen knelpunten en vragen te normaliseren, ook die knelpunten aan te pakken die voorliggend zijn, is een van de oplossingen om tekorten in de gezondheidszorg aan te pakken.

  Bij netwerksamenwerking is het daarnaast belangrijk om randvoorwaarden helder met elkaar af te spreken en te regelen. Dit gaat niet alleen om financiële randvoorwaarden, maar vooral ook over randvoorwaarden op het vlak van intermenselijke connectie, elkaar echt leren kennen, zeggenschap en leiderschap, governance, rollen, verantwoordelijkheden en commitment. Dit uit zich op diverse terreinen in de zorg en sociaal domein en de grensvlakken daartussen in Nederland. Voorbeelden daarbij zijn zorg voor kwetsbare jeugdigen, palliatieve zorg, eerstelijnszorg en de verbinding met het sociaal domein en specialistische zorg, wachttijden in de GGZ en het toepassen van positieve gezondheid.

  Bijbehorende projecten:

  • 1,5 lijns palliatieve zorg-coach regio Arnhem
  • POH-Jeugd projecten bij diverse gemeenten
  • Wachttijden GGZ regio Arnhem

  Projecten netwerksamenwerking

  Bekijk alle reviewsReview ons