Wie zijn wij??

Henk-Jan de Winter

Henk-Jan de WinterHenk-Jan de Winter is na afronding van zijn HBO-V zijn carrière begonnen als verpleegkundige en heeft gewerkt in een psychiatrisch en algemeen ziekenhuis en als wijkverpleegkundige, later als verpleegkundig specialist.

Hij heeft als specialisaties oncologie en longziekten en heeft de post-HBO opleiding Zorginnovatie gedaan, met als afstudeeropdracht het ontwikkelen en implementeren van een zorgprogramma COPD. Bij diverse werkgevers heeft hij zich bezig gehouden met:

  • ontwikkelprojecten op het gebied van zelfredzaamheid van mensen met diverse aandoeningen en beperkingen
  • het ontwikkelen en implementeren van organisatie- en consultatienetwerken
  • het ontwikkelen en helpen implementeren van regionale en landelijke zorgprogramma’s en zorgketens voor chronisch zieken.

De Master in Management and Innovation (MMI) heeft hij afgerond met onderzoek naar het ontwikkelen en ondersteunen van organisatienetwerken. Sinds 2008 is hij als organisatie adviseur actief op het gebied van kwaliteitszorg, implementatie van zorgconcepten, het begeleiden van zorgnetwerken en –ketens en vormgeven van samenwerking tussen professionals en zorgorganisaties. Tenslotte houdt hij zich bezig met het begeleiden van organisaties en professionals bij het veranderen naar kleinschaliger organiseren, zelfsturing en empowerment van cliënten en professionals.

Henk-Jan is als zelfstandig organisatie adviseur veel bezig met vraagstukken rondom versterking van de eerstelijns zorg en de verbinding tussen generalistische en specialistische zorg en het sociaal domein.

LinkedIn Henk-Jan de Winter

Theo Koks

creaza-toekomstzorg-6922Theo heeft dertig jaar ervaring in de gezondheidszorg, werkt als zelfstandig organisatieadviseur en is geassocieerd partner met CC zorgadviseurs.

Theo werkte als verpleegkundige en leidinggevende in de ziekenhuissector en werd na het volgen van de VO Zorginnovatie zorg-breed actief als veranderkundige en programmacoördinator palliatieve zorg bij het Integraal Kankercentrum Zuid.

In zijn activiteiten staan de volgende thema’s centraal;

  • empowerment van professionals en individuele beroepsgroepen;
  • professionals toerusten bij het verkrijgen van grip op de eigen werkprocessen;
  • het stimuleren van professionals en beroepsgroepen tot onderlinge samenwerking.

Bovenstaande uiteraard passend binnen de bedoeling en context van de organisatie waarbinnen  professionals en beroepsgroepen werkzaam zijn.

Theo is als expert nauw betrokken bij de ontwikkeling, vormgeving en begeleiding van invloedrijke adviesorganen van zorgprofessionals, vormgeving van Shared Governance. Het leggen van verbinding tussen strategisch beleidsrichting, het inrichten van de organisatie en de uitvoering van zorg door professionals, de vorming van interne – en externe netwerken en competentie ontwikkeling zijn centrale aandachtsgebieden.

LinkedIn Theo Koks