webmaster@creaza.nl

Toekomstzorg helpt u bij concept- en organisatieontwikkeling, met het vormgeven van samenwerking met uw partners en het inrichten van zinnige en zuinige zorg waar nodig.

Een heldere focus op klantkenmerken, professioneel handelen en een passende organisatorische ondersteuning stimuleren kwalitatief goede zorg en een dito begeleiding.

Toekomstzorg staat voor: professioneel leiderschap, eigen regie en zeggenschap van de cliënt en professional, passend binnen de financiële context en het normenkader waar u als organisatie mee te maken hebt.

Laatste nieuws

  • 26 APR 16
  • 0

  Anders organiseren? Doe eens eigenwijs!

  Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken dat de gezondheidszorg in Nederland voor grote veranderingen staat: steeds mondiger burgers, meer regie bij de cliënt, een overheid die zich steeds verder terug trekt. Meer invloed van de burger op de kwaliteit van de zorg, meer ruimte voor de professionals om toegevoegde waarde voor de cliënt te kunnen bieden,

  Lees verder →
  • 19 FEB 16
  • 1

  Kan het anders? JA, maar dat vraagt wel visie en lef!

  Zorgorganisaties kenschetsen zich als op productie gerichte systemen. Deze zijn zodanig ingericht dat aan met (name financiële, maar ook kwalitatieve) kaders wordt voldaan. Deze manier van organiseren staat op gespannen voet met de kerntaak waar het in de zorg in Nederland om gaat: goede en verantwoorde zorg en ondersteuning bieden aan burgers die dat nodig

  Lees verder →
  • 12 FEB 16
  • 0

  Bent u klaar voor de toekomst?

  De gezondheidszorg in Nederland maakt een grote verandering door, in het verlengde van meerdere maatschappelijke transities. De burger komt meer centraal te staan, de focus gaat van Ziekte en Zorg  via Gedrag en Gezondheid  naar Mens en Maatschappij. Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker en gestimuleerd, de overheid trekt zich steeds verder terug. We zien een beweging

  Lees verder →
img_01