• 19 FEB 16
  • 1

  Kan het anders? JA, maar dat vraagt wel visie en lef!

  focus

  Zorgorganisaties kenschetsen zich als op productie gerichte systemen. Deze zijn zodanig ingericht dat aan met (name financiële, maar ook kwalitatieve) kaders wordt voldaan. Deze manier van organiseren staat op gespannen voet met de kerntaak waar het in de zorg in Nederland om gaat: goede en verantwoorde zorg en ondersteuning bieden aan burgers die dat nodig hebben op een voor iedereen toegankelijke manier. Niet teveel, maar zeker ook niet te weinig, van een goede kwaliteit tegen aanvaardbare (maatschappelijke) kosten.

  Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken, dat de gezondheidszorg in Nederland voor grote veranderingen staat: steeds mondiger burgers, meer regie bij de patiënt, een overheid die zich steeds verder terug trekt. Dit vraagt om meer invloed van de burger op de kwaliteit van de zorg, meer ruimte voor de professionals om hun vak uit te kunnen oefenen. Immers: professionals zijn opgeleid om burgers te helpen bij hun gezondheidsproblemen. Dit betekent ook meer denken vanuit vertrouwen, minder handelen vanuit ‘control’. Maar… hoe doe je dat, hoe organiseer je op een manier die aansluit op de cliëntvraag? En dat op een manier die recht doet aan het principe ‘doen wat moet, maar niet meer dan dat’?

  Onze stelling is: durf de verandering aan, doe dit vanuit een gezamenlijke visie en ambitie! Creëer de verandering door beweging te stimuleren en professionals in hun kracht te zetten. Stuur op de verandering en de uitkomsten!

  Durf met elkaar het gesprek aan te gaan rondom de vragen:

  • waarom is de organisatie of professional actief in de zorg?
  • wat wil hij daadwerkelijk toevoegen aan de vraag van de burger?
  • waar heb je waarde (in welke zin dan ook) toe te voegen?

  Dat staat centraal.

  In het verlengde daarvan: wat zijn dan de doelen die je met elkaar nastreeft en welke consequenties hebben deze doelen voor de activiteiten, de manier van organiseren en regelen, de uitingen, kortom: je doen en vooral ook je laten?

  Feitelijk gaat het om het realiseren van een kanteling van de manier van organiseren waarbij werkelijke vraagsturing de focus vormt voor al hetgeen in de organisatie plaats vindt. Denk niet langer in termen van aansturing en control, maar in termen van resultaat afspraken en werkgemeenschappen. Iedereen draagt op zijn manier, vanuit zijn kwaliteiten, een steentje bij.

  Verandering en beweging begint bij het ontwikkelen en samen doorleven van een heldere ambitie en een dito visie. Dit is essentieel. De ambitie en visie vormen immers het vertrekpunt, de ‘kapstok’ voor alle plannen en vervolgactiviteiten. Daarnaast verbinden de ambitie en visie medewerkers in alle lagen van de organisatie met elkaar en motiveren ieder om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, vanuit de eigen functie en taakstelling. Maar ook, om elkaar op resultaten aan te spreken of juist verder te stimuleren. De organisatie biedt hiervoor de financiële en kwalitatieve kaders.

  Het werken aan realisatie van de ambitie en visie gaat niet zonder slag of stoot. De nieuwe focus, de kanteling van de organisatie, maakt dat niet alleen medewerkers, maar zeker ook management, zich moeten herbezinnen op hun activiteiten. Zaken die vanzelfsprekend leken staan ter discussie. Professionals krijgen meer ruimte, maar worden ook geacht om op een verantwoorde wijze met deze ruimte om te gaan. Leidinggevenden bepalen minder, maar faciliteren des te meer. Staf- en ondersteunende diensten bieden niet zozeer ondersteuning aan het management, maar richten hun diensten veel meer in op geleide van de behoefte van hun cliënten: veelal de professionals. Een heldere ambitie en visie, die breed gedeeld en gedragen wordt binnen de organisatie, maakt de weg zichtbaar die de organisatie heeft te gaan, met oog voor alle obstakels, hindernissen en ook (rigoureuze) keuzes die op die weg opdoemen. Het vraagt lef en doorzettingsvermogen om die weg op te gaan. Maar het is wel een pad met toekomstperspectief!

  Toekomstzorg helpt organisaties bij het verhelderen van de ambitie en visie, maar ook met het bespreekbaar maken van alle obstakels en hindernissen die het gevolg kunnen zijn. Toekomstzorg doet dit met open vizier, om zo organisaties uit te dagen op een zelfde wijze naar de toekomst te kijken. Toekomstzorg heeft daarbij enerzijds kennis van zaken, maar is ook creatief en een tikkeltje eigenwijs. Toekomstzorg komt daarom graag met u in gesprek….niet omdat het kan, maar omdat de zorg van de toekomst daarom vraagt! Interesse? Neem dan contact met ons op.

  Reageer →
 • Geplaatst door Anna bruns op 3 maart 2016, 09:06

  Het vraagt een behoorlijke mate van inzet en lef om bestaande structuren/werkwijzen los te laten en weer te vertrouwen op de deskundigheid van professionals. Daarnaast lijken sommige professionals wel "verhospitaliseerd" in hun werkwijze. Men wil af vd "vink- cultuur" maar heeft schroom deze los te laten. Het lijkt alsof men in de hectiek vd dag de bestaande werkwijzen omarmd en koud watervrees heeft. Hoopvol stemmen de ambassadeurs die een voorbeeld geven en meer kijken vanuit gedrag en gezondheid dan in termen van ziek zijn.

  Beantwoord →

Reageren?

Annuleer